0

Hva er forskjellen på lån og kredittkort?

Forskjellen mellom lån og kredittkort ligger hovedsakelig i hvordan pengene blir utlånt, tilbakebetalingsterminene, bruksområder og rentevilkår, ifølge nettstedet kredittkortene.no. Her er en detaljert oversikt over de viktigste forskjellene:

Lån:

 1. Formål: Lån er ofte tatt for et spesifikt formål, som å kjøpe en bolig, en bil, eller å finansiere en utdannelse. Banken eller finansinstitusjonen gir deg hele lånebeløpet på en gang.
 2. Rente: Rente på et lån kan være fast eller variabel. Rentesatsen er ofte lavere enn på kredittkort fordi lånet er sikret med en form for pant (som bolig eller bil), eller fordi det er en lengre nedbetalingstid.
 3. Nedbetaling: Tilbakebetalingen av et lån skjer vanligvis over en fastsatt periode, og i faste avdrag som inkluderer både hovedstol og renter.
 4. Tidsramme: Lån har en fastsatt tidsramme for tilbakebetaling, som kan variere fra noen måneder til flere tiår.
 5. Ekstra kostnader: Det kan være gebyrer som etableringsgebyr, termingebyr og eventuelle andre omkostninger knyttet til lånet.
 6. Fleksibilitet: Lån er generelt mindre fleksible enn kredittkort. Du får et fast beløp og en fast tilbakebetalingsplan.

Kredittkort:

 1. Formål: Kredittkort gir deg en kredittramme som du kan bruke for mange ulike formål, uten å spesifisere det på forhånd. Dette kan inkludere alt fra hverdagskjøp til reiser.
 2. Rente: Renter på kredittkort er generelt høyere enn for lån. Rente beregnes vanligvis kun på det beløpet som ikke er betalt tilbake innen en viss periode (vanligvis en måned).
 3. Nedbetaling: Du kan velge å betale tilbake hele beløpet du har brukt i løpet av en måned, eller betale et minimumsbeløp. Resterende beløp vil da bli utsatt, men vil akkumulere rente.
 4. Tidsramme: Kredittkort har ikke en fastsatt tidsramme for tilbakebetaling, så lenge du betaler minimumsbeløpet hver måned.
 5. Ekstra kostnader: Mange kredittkort har årsavgifter, og kan også ha andre gebyrer som kontantuttakgebyr eller gebyr for bruk i utlandet.
 6. Fleksibilitet: Kredittkort er svært fleksible og kan brukes for en rekke ulike kjøp, både i fysiske butikker og online.

Sammendrag:

 • Lån er mer egnet for store, planlagte utgifter med en fast tilbakebetalingsplan.
 • Kredittkort gir mer fleksibilitet og er mer egnet for mindre, varierte utgifter, men ofte til en høyere rente.

Valget mellom lån og kredittkort vil avhenge av ditt spesifikke behov, din økonomiske situasjon, og din betalingskapasitet. Det er alltid viktig å lese vilkårene nøye og forstå alle kostnader og forpliktelser før du tar opp et lån eller får et kredittkort. vg.no har mye info om lån.