0

Oppholdstillatelser, giftermål og lignende i utlandet

Noen steder er det fortsatt nødvendig med dokumentasjon i papirform

Nordmenn lever i et tilnærmet helt digitalt samfunn, selv om det fortsatt finnes noen få papirskjemaer å fylle ut fra tid til annen. På dette området har Norge kommet langt, men det er mange andre steder i verden der man faktisk må kunne levere dokumenter i papirform.

I og med at det bare er en håndfull millioner mennesker som snakker og skriver norsk, så er det også ofte behov for godkjente oversettelser av dokumenter. Det er selvfølgelig smart å sjekke om det er mulig å få originaldokumenter på engelsk, i noen tilfeller kan det være mulig. Samtidig er det ikke så lett å få tak i originaler på mer kuriøse språk som italiensk eller spansk.

I disse sammenhenger vil det da også være et behov for å benytte seg av statsautoriserte translatører, som har mulighet til å godkjenne og stemple dokumentene i henhold til kravene som stilles. Det er for eksempel relativt mange nordmenn som gifter seg i utlandet, og hvis man vil at det formelle også skal være på plass så er det ofte nødvendig med godkjente oversatte kopier av de norske dokumentene.

I forbindelse med feriereiser trenger nordmenn sjelden visum, og de fleste visumordninger gjennomføres elektronisk. Samtidig så gjelder dette kun for turistvisum, og hvis man skal søke om visum for et lenger opphold er det ofte nødvendig med mer dokumentasjon. Et annet tema som blir alt mer aktuelt, det er kjøp av bolig i utlandet. Dette er et omfattende tema i seg selv, men det sier seg selv at det i noen tilfeller vil være aktuelt med oversettelse av dokumenter fra norsk til et annet språk.

Samlet så finnes det definitivt fortsatt et stort behov for godkjente og statsautoriserte translatører, og andre profesjonelle oversettere. Det er ikke alle dokumenter og tekster som kan oversettes med hjelp av de kostnadsfrie automatiske tjenestene på nett.