0

Det er mye penger å spare på å investere i en moderne vaskemaskin eller tørketrommel

Dagens vaskemaskiner og tørketromler er produsert med tanke på samfunnets krav og ønsker om en grønn energi. Vi er blitt mye mer opptatt av å spare nå enn før. Spesielt når det kommer til å energisparing med den intensjon å bevare kloden vår.

Også mye å spare økonomisk

I tillegg, er det ikke så rent lite vi kan spare privatøkonomisk heller, sett over maskinens levetid, ved å velge energisparende produkter. De tekniske løsningene som nå tilbys er blitt mye mer teknisk smarte enn de var tidligere.

I dag er det lagt inn funksjoner, i både vaskemaskiner og tørketromler, som gjør at maskinen nærmest tenker selv. Vaskemaskinen kan selv bestemme hvor mye vann eller vaskemiddel den skal dosere, basert på hvor mye klær vi har lagt inn i maskinen, eller basert på hvor skitten klærne er. Den moderne tørketrommelen kjenner selv etter når klærne er tørr, og stopper tørkingen når klærne er ferdig tørket. Ikke to timer etter.

Og alt dette sparer energi, og energi er noe du som forbruker betaler for.

Store forskjeller mellom merker

Det er selvsagt stor grad av variasjon over hvor energivennlig de ulike produktene er. Alt etter merke og prisklasse. Ofte er det en direkte sammenheng mellom pris og energisparing. Dess dyrere produktene er, dess mer energisparende er de.

Internasjonal klassifisering

Myndighetene har ved hjelp av EU laget et eget klassifiseringssystem som skal hjelpe forbrukerne med å se hvor mye eller lite energivennlig ett produkt er.

Denne klassifiseringen er en skala fra A til D, hvor A er da det høyeste nivået for energisparing.

For noen produkter har klassifisering A også noen interne grader uttrykt med +-tegn. A+++ er eksempelvis mer miljøvennlig enn A++. Dette ble innført fordi utviklingen av energivennlige produkter går så raskt at myndighetene ikke klarer å holde tritt med klassifiseringen sin. Vaskemaskin og tørketrommel er produkter som kommer innunder klassifisering A+++ til D.